Kuma: Klassen min fikk i oppgave å designe en nettside for Brenneriveien med Anthon B. Nilsen Eiendom som oppdragsgiver. Nettsiden skulle promotere og samle alle de kreative aktørene i Brenneriveien og det kreative “klusteret” langs Akers elva. Siden måtte være enkel å oppdatere. Jeg lagde en forside som lever sitt eget liv, slik som gata gjør. I tillegg til arrangement kalender og et kart over de kreative aktørene med linker på kartet. Klassen kunne velge å jobbe i gruppe eller selvstendig. Etter flere runder kåret Anthon B. Nilsen Eiendom en av nettsidene som vinner. Vinneren ble nettsiden laget av meg!

 

 

Skjerm_mockup_kuma9Skjerm_mockup_kuma9
Skjerm_mockup_kuma2Skjerm_mockup_kuma2
Skjerm_mockup_kuma3Skjerm_mockup_kuma3
Skjerm_mockup_kuma4Skjerm_mockup_kuma4
Skjerm_mockup_kuma7Skjerm_mockup_kuma7
Skjerm_mockup_kuma5Skjerm_mockup_kuma5
Skjerm_mockup_kuma6Skjerm_mockup_kuma6
Skjerm_mockup_kuma8Skjerm_mockup_kuma8
Skjerm_mockup_kuma10Skjerm_mockup_kuma10