Magasin. Studentoppgaven var og lage et magasin som omhandlet magasin design. Jeg valgte å redesigne et magasin som har lange historiske røtter i norsk grafisk bransje.

Typografiske Meddelelser er et fagblad som igjenom tiden har blitt utgitt av Den Typografiske Forening, Norsk Centralforening for Boktrykkere og nå Oslo Grafiske Fagforening. Første utgave kom ut 22. april 1876. Fra 1. april 1885 ble eiendomsretten overdratt til Norsk Centralforening for Bogtrykkere. Bladet ble utgitt av forbundet frem til sammenslutningen til Norsk Grafisk Forbund i 1966 da det ble inntatt i Norsk Grafia. Utgivelsesfrekvensen var for det meste av bladets levetid ukentlig. Bladet ble blant landets typografer kalt Typen. Utgivelsen ble tatt opp igjen av Oslo Grafiske Fagforening i 2005 og kommer nå ut med fire nummer per år.

 

 

IMG_2387IMG_2387
IMG_2393IMG_2393